Validering av NordicDISC

NordicDISC bygger valideringsmessigt på Extended DISC terminologien som er et anerkjent og valideret testverktøy.

Validitets- og reliabilitetsstudier

Extended DISC International er leverandør av validerte måleinstrumenter av høy kvalitet. Alle Extended DISC representanter må følge etablerte etiske regler, deriblant retningslinjer for rettferdig og etisk bruk av tester. Enn videre bruker vi bransjens mest omfattende valideringsprosess. Vår årlige valideringsrapport oppsummerer studier på Extended DISC måleinstrumentet med de fire nøkkeldimensjonene involvert (Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Compliance).

Extended DISC systemets validitet og reliabilitet analyseres ved bruk av flere ulike statistiske metoder.

Oppsummering av Valideringsrapporten fra 2015

Studiepopulasjonen besto av Extended DISC System brukere i flere land over hele verden hvor bedriften (Extended DISC International) er representert. Populasjonen var representativ for aldersgrupper, kjønn, raser, organisasjonsformer og typer i samme ratio som den er ment å brukes i.

Totalpopulasjonen brukt til forskningen var på 239.171. Størrelsen på sammenligningspopulasjonen (2013 valideringspopulasjon) var 89.504.

Extended DISC Personlig Analyse oversatt til samtlige språk inngikk i studie (språkkoder brukt i dette studie) :

 • Katalansk (CAT)
 • Kinesisk Forenklet (CHI)
 • Kinesisk (Tradisjonell) (TWN)
 • Dansk (DAN)
 • Norsk (NOR)
 • Engelsk (Australaia) (AUS)
 • Engelsk (Canada) (ECA)
 • Engelsk (Karibia) (ENC)
 • Engelsk (Nigeria) (NIG)
 • Engelsk (USA) (ENG)
 • Engelsk (UK) (EUK)
 • Finsk (FIN)
 • Dutch (HOL)
 • Italiensk (ITA)
 • Tysk (GER)
 • Koreansk (KOR)
 • Portugisisk (Brasil) (POB)
 • Polsk (POL)
 • Portugisisk (Portugal) (POR)
 • Russisk (RUS)
 • Spansk (Spania) (SPA)
 • Spansk (Latin Amerika) (SPL)
 • Svensk (Sverige) (SWE)
 • Thai (THA)

Extended DISC® Personlig Analyses reliabilitet og validitet

Intern konsistens: Intern konsistens er et mål basert på korrelasjonen mellom forskjellige elementer på samme test (eller samme delskala på en større test). Det måler hvorvidt man ser overensstemmelse i svarene på elementer av testen som undersøker samme overordnede tema. Intern konsistens blir som regel målt ved bruk av Cronbachs alfa. Dette er en koeffisient som utregnes basert på parvis korrelasjon mellom ulike punkter. Intern konsistens (Cronbachs alfa) måles på en skala fra null til en. Det er en utbredt tommelfingerregel at alfa-verdier fra 0.6 til 0.7 indikerer en akseptabel reliabilitet, mens 0.8 og høyere indikerer god reliabilitet. Høy reliabilitet (0.95 og høyere) er ikke nødvendigvis ønskelig, da det indikerer at testen kan inneholde overflødige elementer.

Den globale Cronbachs alfa koeffisienten for Extended DISC® Personlig Analyse 2015 versjonen var:
D – 0.80 (0.84)
I – 0.80 (0.82)
S – 0.83 (0.83)
C – 0.78 (0.78)