DISC profiler til utvikling, trening og rekruttering

En DISC profil fra NordicDISC kan brukes til både trening og utvikling av medarbeidere og team, likesom kan den brukes som en del av rekrutteringsprosessen. Med en DISC profil får man innsikt i fokuspersonens adferds-stil, samt hva som motiverer fokuspersonen. Derutover vil DISC profilen også belyse fokuspersonens sterke sider og utviklingsområder.

Et verdifullt verktøy til å få innsikt i fokuspersonens atferd

Hos NordicDISC tilbyr vi 6 forskjellige og målrettede DISC profiler. De forskjellige fokusområdene for våre seks DISC profiler betyr at du mottar en rapport med fokus på det som er viktig for deg at vite. Har du behov for å utvikle eller rekruttere en leder, er NordicDISC Lederprofilen det rette valg for deg. Med denne profilen er det fokus på ledelsesoppgaver, hvorimot NordicDISC Selgerprofilen har fokus på salgsmessige kompetanser.

DISC profilene kan anvendes i både generelle samt spesifikke jobbsituasjoner. Teamsammensetting, ledelsesutvikling og salgstrening er eksempler på profiler, som tilpasses de forskjellige situasjoner.

Felles for alle DISC profilerne er, at der sættes fokus på:

  • Personens naturlige atferd
  • Personens tilpasset atferd
  • Atferd preferanser
  • Motivasjonsfaktorer
  • Sterke/svake sider
  • Kommunikasjon

Sådan fungerer det

Når du kjøper en eller flere DISC profiler hos NordicDISC, vil du etter kjøpet motta en link, hvor profilen kan utfylles. På bakgrunn av den utfylte profilen genereres en rapport med resultatene. Ut fra rapporten kan det oppnås et unikt innblikk i fokuspersonens naturlige og tilpassede atferd m.m.

Nettopp den naturlige og tilpassede atferd er det som skiller NordicDISC’ profiler fra andre DISC profiler. Vi bruker Extended DISC, som er en utfyllende analyse, som omfatter 160 forskjellige atferder. Med Extended DISC arbeides det med mer enn 2.650.000 forskjellige profilkombinationer, og derfor gir rapportene et meget nøyaktig bilde av fokuspersonen.

Finn den rette DISC profil

NordicDISC Lederprofil

Lederprofilen har fokus på lederegenskaper, samt evnen til å kommunisere og motivere som leder.

Effektiviser din daglige ledelse igjennom dypere innsikt i egen atferd og ledelsesstil.

Les mer

NordicDISC Effektivitets- og Planleggingsprofil

Profilen bidrager til å effektiviserer og prioritere din daglige planlegning av arbeidsoppaver.

Kan brukes i situasjoner hvor en medarbeider føler seg presset og har behov for større overblikk.

Les mer

NordicDISC Samarbeids- og Teamprofil

Teamprofilen gir bedre anvendelse av hverandres styrker og kompetanser i teamet.

Optimerer teamets performance og effektivitet, samt skaper et felles språk og forståelse.

Les mer

NordicDISC Motivasjonsprofil

Skaper innblik og forståelse for drivkraften hos den enkelte medarbeider.

Gir en indikasjon av hvordan medarbeiderne bør motiveres og ledes i dagligdagen.

Les mer

NordicDISC Selgerprofil

Profilen har fokus på trening, evaluering og utvikling av den enkelte selger.

Styrk salgsteamet ditt igjennom innblikk i deres respektive styrker og utviklingsområder.

Les mer

NordicDISC Personprofiler

Den generelle profil belyser fokuspersonens motivasjonsfaktorer og atferdsstil.

Brukes til trening, utvikling av medarbeidere, samt som ledd i rekrutteringsprosessen.

Les mer

Unngå feilansettelser med en DISC profil

Rekrutteringsprosessen koster mange selskaper – og spesielt hvis det ikke er rett person å ansette i utgangspunktet. Her har DISC-profilene vist seg å være et effektivt verktøy som flere og flere bedrifter og HR-avdelinger tar på seg.

Basert på resultatene i DISC-profilen, får du en dypere innsikt i hvem arbeidskandidaten er. Dette gjelder både i forhold til kandidatens kompetanse og styrker, men også om hva som motiverer kandidaten – og kan kandidaten muligens. vil passe inn i laget.

En DISC-profil kan brukes til å rekruttere nye ansatte, men også for å rekruttere ledere.

DISC profiler sikrer sterke team

I tillegg til å bruke DISC-profiler i rekrutteringsprosessen, kan du også dra nytte av DISC-profiler i andre sammenhenger. Spesiell sammensetning av team kan være vanskelig, da du må ha en rekke forskjellige mennesker for å samarbeide.

Et sterkt lag er et lag med ingen eller svært få konflikter. I tillegg klarer teamet å jobbe effektivt og utnytte hverandres ferdigheter og styrker.

Et dysfunksjonelt team står derimot overfor mange utfordringer. Konflikter kan enkelt (og ofte) bremse, og senke prosessen. Det vil også være en mindre følelse av fellesskap, noe som kan bety at teammedlemmer ikke hjelper hverandre, men bare tar ansvar for den ene delen av prosjektet.

Lagsammensetning er vanskelig, og noen vil bare oppdage utfordringene når teamet er sammensatt. Men et samarbeid og teamprofil kan sette sammen et sterkt team som presterer og fungerer effektivt.

Bli en bedre leder med DISC profiler

DISC-profiler har vist seg å være et effektivt styringsverktøy, både med tanke på lederens egen utvikling, men også i lederens hverdag. Med NordicDISC Manager-profilen er fokuset på lederens evne til å kommunisere og motivere sine ansatte. Lederprofilen gir lederen innsikt i sin egen atferd og ledelsesstil – og ut fra dette har lederen muligheten til å endre sin atferd.

I tillegg kan lederen ha stor nytte av NordicDISC motivasjonsprofil. Basert på denne DISC-profilen får lederen innsikt i hvordan den enkelte ansatte blir motivert og kommunisert.

Til slutt kan lederen også bruke NordicDISC Efficiency and Planning-profilen for å hjelpe den enkelte medarbeider med å planlegge og strukturere sin hverdag. Med denne DISC-profilen vil den ansatte kunne lage en større og bedre oversikt over arbeidsoppgavene sine – og ikke minst å prioritere og planlegge oppgavene. Dette bidrar til å øke effektiviteten til den enkelte ansatte.