Velkjente og validerede personprofiler til tilpasset formål

NordicDISC personprofilerne har sin validering i den internasjonalt anerkjente Extended DISC terminologi

Personprofilerne gir innsikt og forståelse hos medarbeidernes atferdsstil og motivasjonsfaktorer. Denne viten skaper et felles språk og fundament for å forbedre performance og kommunikasjonen i teamet.

Ved å teste jobbsøkerne med hjelp av personprofilen skaper du et sterkere fundament for å matche den riktige person til jobben.Utover dette får du innsikt i hva personen drives av og hvordan denne passer inn i teamet.

Se personprofilerne nedenfor og hva de typisk brukes til

NordicDISC Effektivitets- og Planleggingsprofil

Oppnå optimale arbeidsoppgaver gjennom egen planlegging og prioriteringer.

Kan brukes i situasjoner hvor en medarbeider føler seg stresset.

Les mer

NordicDISC Selgerprofil

Et nyttig profil som kan brukes til trening, utvikling og evaluering av selgere.

NordicDISC Selgerprofilen kan brukes i alle slags virksomheter.

Les mer

NordicDISC Motivasjonsprofil

Et nyttig verktøy for enhver leder til å optimalisere avdelingen.

Når man coacher er hovedfokuset på motivasjon som vår største drivkraft.

Les mer

NordicDISC Lederprofil

NordicDISC Lederprofilen er tilpasset personer i en stilling hvor ledelse er i fokus.

Brukes i alle situasjoner som har fokus lederens effektivitet og motivasjon.

Les mer

NordicDISC Personprofiler

NordicDISC Personprofil brukes som standard rapport til forskjellige sammenhenger

Brukes for bedre forståelse og innsikt i atferden og motivasjonen til medarbeideren.

Les mer

NordicDISC Samarbeids- og Teamprofil

Et bedre overblikk over hvordan teamet kan utvikle seg og hva teamets sterke sider er.

Brukes i private virksomheter og offentlige organisasjoner.

Les mer

Få en NordicDISC® Personprofil med 4 enkle steg

hidden

Profilen

Velg NordicDISC profilen som passer best til dine behov.

hidden

Kjøp

Etter kjøp mottar du bekreftelse samt link til å fylle ut den valgte profil.

hidden

Utfyll profil

Fokuspersonerne kan utfylle den valgte profil på 50 ulike språk.

hidden

Rapport

Resultatet blir sendt i PDF format til e-postadressen på den ansvarlige.

Slik fyller man ut en profil

Individ

  • Fokuspersonen fyller ut en NordicDISC profil på nett, og profilen blir deretter sendt til bestillers e-postadresse.
  • Bestilleren og fokuspersonen gjennomgår profilen sammen.

Gruppe/Team

  • Bestilleren kontakter info@nordicdisc.no med opplysninger om hvilke fokuspersoner som skal være med i teamprofilen. Profilen sendes deretter til bestillerens e-postadresse.
  • Bestilleren gjennomgår profilen med teamet.

Bli sertifisert i DISC

Dersom du ønsker å bli sertifisert i DISC på nett, foregår det på følgende måte:
kontakt oss på info@nordicdisc.no, så vi sammen kan planlegge understående forløp:

  • Gjennomførelse av E-learning som inneholder en avsluttende prøve.
  • Etter du har fullført E-learning vil du sammen med en av våre trenere gjennomføre 4-6 online økter, vanligvis via skype eller telefon.
  • Når du har gjennomført dette er du sertifisert i verktøyet og kan gi tilbakemelding til fokuspersonen.

Hvordan kan jeg lage en NordicDISC team rapport?

Når et team har fylt ut en NordicDISC profil er det naturlig å kjøpe en team rapport. Dette kan du også gjøre på nett – vi setter det sammen for deg etter instrukser fra på hvem som skal være med i teamet. Du får rapporten tilsendt som en PDF fil.

Kan jeg kjøpe NordicDISC profiler som konsulent?

Ja, men vi anbefaler sterkt at du blir sertifisert, uten at dette er et krav.

Hvor mye koster det å bli sertifisert i NordicDISC?

Sertifiseringsprisen er ofte koblet til ditt forbruk og eventuelle kjøp av profiler i en samlet pakke, derfor lager vi en skreddersydd løsning som passer ditt behov.

Hvilken NordicDISC profil bør jeg bruke?

Vi anbefaler at du avgjør dette etter å ha vurdert formålet med rapporten. Vi har sammensatt en rekke ulike rapporter tilpasset forskjellige behov.

Kan NordicDISC profilen brukes på andre språk enn norsk?

Du har mulighet for å motta rapportene enten på norsk (bokmål) eller på engelsk (UK versjon).
Du kan fylle ut profilene på 50 ulike språk

Kan jeg bruke profilen uten sertifisering?

Vi anbefaler alltid sertifisering da du får en dybere innsikt og forståelse for verktøyet, samt teorien bak. Du kan gjøre det hos oss via nettet gjennom 6 online økter og en avsluttende sertifisering.

Kan profilen min endre seg over tid?

Profilen gir et innblikk i atferden vår, som er en effekt av arv, miljø men også erfaringer vi får gjennom livet. Det vil derfor kunne oppstå en viss form for tilpassing og utvikling med tid.

Hva skal jeg fokusere på når jeg fyller ut NordicDISC spørrerammen?

Vi anbefaler at du fokuserer på din nåværende jobb og din primære oppgave, hvis du er ledig fokuserer du på ditt tidligere jobb. Er du studerende så fokuserer du på din rolle i for eksempel gruppeoppgaver. Det som er veldig viktig er å holde ett bestemt fokus hele tiden.