DISC profiler til utvikling, trening og rekruttering

Våre validerte og gjennomtestede profiler brukes til trening, utvikling av medarbeidere og teams, samt som ledd i rekrutteringsprosessen for å teste jobbkandidater. Profilen skaper innsikt og forståelse for fokuspersonens motivasjonsfaktorer og foretrukne atferdsstil. Verktøyet er enkelt og lett å bruke.

Et verdifullt verktøy til å få innsikt i fokuspersonens atferdsstil

Profilene kan anvendes i generelle og/eller i mere spesifikke jobbsituasjoner. For eksempel teamsammensetning, ledelsesutvikling og salgstrening, hvor profilene kan tilpasses til de forskjellige situasjonener.

Etter kjøpet av de valgte profiler mottar du et link til å fylle ut profilen, hvor det genereres en rapport med resultatene.

Rapportene setter blandt annet fokus på:

  • Personens naturlige atferdsstil
  • Personens tilpasset atferdsstil
  • Atfertspreferenser
  • Motivasjonsfaktorer
  • Sterke/svake sider
  • Kommunikasjon
NordicDISC Lederprofil

Lederprofilen har fokus på lederegenskaper, samt evnen til å kommunisere og motivere som leder.

Effektiviser din daglige ledelse igjennom dypere innsikt i egen atferd og ledelsesstil.

Les mer

NordicDISC Effektivitets- og Planleggingsprofil

Profilen bidrager til å effektiviserer og prioritere din daglige planlegning av arbeidsoppaver.

Kan brukes i situasjoner hvor en medarbeider føler seg presset og har behov for større overblikk.

Les mer

NordicDISC Samarbeids- og Teamprofil

Teamprofilen gir bedre anvendelse av hverandres styrker og kompetanser i teamet.

Optimerer teamets performance og effektivitet, samt skaper et felles språk og forståelse.

Les mer

NordicDISC Motivasjonsprofil

Skaper innblik og forståelse for drivkraften hos den enkelte medarbeider.

Gir en indikasjon av hvordan medarbeiderne bør motiveres og ledes i dagligdagen.

Les mer

NordicDISC Selgerprofil

Profilen har fokus på trening, evaluering og utvikling av den enkelte selger.

Styrk salgsteamet ditt igjennom innblikk i deres respektive styrker og utviklingsområder.

Les mer

NordicDISC Personprofiler

Den generelle profil belyser fokuspersonens motivasjonsfaktorer og atferdsstil.

Brukes til trening, utvikling av medarbeidere, samt som ledd i rekrutteringsprosessen.

Les mer