NordicDISC

NordicDISC bygger valideringsmessigt på Extended DISC terminologien som er et anerkjent og valideret testverktøy. Vi har sammensatt 6 forskjellige NordicDISC personprofiler til hvert deres spesifikke formål hvor man får unikke informasjoner om fokuspersonens atfred, drivkraft og motivasjonsfaktorer.

Verdifullt redskap

NordicDISC er et verdifullt redskap for individer og organisasjoner som vil fremme deres individuelle, team eller organisasjons prestasjoner. Det gir informasjoner om et individs atferdsmønster, motivasjon og kommunikasjonsstil, deres styrker, utviklingsområder, ferdigheter og forventninger. Dette er informasjon som vil bidra til at du føler deg trygg når du tar viktige forrentningsvalg.

Det finnes 2.560.000 profilkombinasjoner.

Se valideringsrapport her

Psykologisk teori utviklet på 1920 tallet

Extended DISC® systemet stammer fra en psykologisk teori formet på 1920 tallet. Carl G. Jung skapte grunnlaget for teorien i boken ”Psykologiske Typer” (”Die Psychologische Typen”). Teorien hans baserer seg på to definerte atferds-akser: sansing – intuisjon og tenkning – følelse, med de 4 grunnleggende atferds-trekkene disse danner. William Moulton-Marston videreutviklet Jungs teori og definerte et firedimensjonalt atferds-kart.

Dermed ble fire-kvadrant teorien om menneskelig atferd skapt. Den er fortsatt aktuell, og anvendes i flere teknikker for ledelse-og salgstrening. Det finnes forskjellige varianter av teorien, for eksempel med 8 eller 16 kategorier for atferds-trekk. Disse systemene har vist seg svakere på grunn av simplifiseringen av atferds-klassifisering.

Den originale referanserammen til DISC ble utviklet på slutten av 1940-tallet og starten av 1950-tallet for å unngå dette problemet. DISC bruker regresjonsanalyse for å skille de fire grunnleggende atferds-stilene fra hverandre og gjør dem til selvstendige, innbyrdes avhengige, atferds-stiler. Dette har gitt mulighet for å danne et rammeverk med millioner av menneskelige reaksjonsmønstre. Ulike metoder kan så tas i bruk for å transformere disse til en mindre og mer anvendelig mengde.

Effektiv

DISC profilen har vist seg å være en effektiv måte å beskrive og analysere et individs naturlige reaksjonsmønster til eksterne stimuli. Extended DISC® systemet omfatter rundt 160 forskjellige atferds-stiler, og gir innsikt som kan gjøre ens atferd mer fleksibel og dynamisk (tilpasningsdyktig).

Teorien klassifiserer ikke folk som gode eller dårlige. Den vil heller ikke begrense noen i å utvikle seg i en annen retning eller i et annet